Антидекубитален дюшек Ricant SY 200

Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери. Антидекубиталният дюшек е медицинско изделие, предназначено за превенция на декубитуси (рани от залежаване). Системата е предназначена за намаляване на продължителния натиск върху едни и същи опорни точки на тялото. Редуването на опорните точки осигурява по-добро кръвообръщение и тъканна оксигенация в тези зони и по този начин намалява риска от възникване на декубитални поражения.

За хора с тегло до 110 кг

220,00 лв.
Базова цена: 220,00 лв.
Моля, изберете: